ரெய்கி வகுப்பு - The Starter - Feb 2022

  

வகுப்பு நிலை: தொடக்க நிலை - புதிய மற்றும் மீண்டும் அறிந்துகொள்ள விரும்பும் மாணவர்களுக்கு

ஹீலிங்: சுய சிகிச்சை மற்றும் தூய்மைப் படுத்துதல்.
பயன்பாடு: சிறப்பான தனிநபர், உடல் , மனம் மற்றும் வாழ்க்கை
நேரம்: 1 நாள் - 3 மணி நேர வகுப்பு, பயிற்சி, மற்றும் கேள்வி பதில் அங்கம்.

தேதி: 20 Feb 2022 (Sunday)
நேரம்: (மாலை 4:00 – 7:00 மலேசியா), ( மாலை 6:30 – 9:30 மலேசியா)

கட்டணங்கள்:
புதிய பங்கேற்பாளர்கள்: ₹1500 / RM100 / SGD35 / $30
மீண்டும் பங்கேற்பவர்கள்: ₹500 / RM40 / SGD20 / $15

தலைப்புகள்
1. ரெய்கி கலைக்கு அறிமுகம்
2. ரெய்கி ஆற்றல்
3. ஒளி உடல் மற்றும் அலைகள்
4. நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை ஆற்றல்கள்
5. நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை அலைகள் அதிர்வுகள்
6. இவற்றினால் தனி மனித வாழ்க்கையில் உண்டாகும் மாற்றங்கள்
7. சுய சிகிச்சை மற்றும் தூய்மைப் படுத்துதல்
8. தீட்சை - L1
9. கேள்வி பதில் அங்கம்

Register Online
New Participants
Repeating Participants


* மேலே உள்ள விவரங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை.

* கட்டணத்தின் ஒரு பகுதி உங்களுக்கு திரும்ப வழங்கப்படும். அதை பயன்படுத்தி இதே வகுப்பில் மீண்டும் இலவசமாக கலந்துகொள்ளலாம்.

* இணையம் வழி நேரடியாக பதிவுசெய்ய முடியாதவர்கள் +60111-307-3536 / +6010-334-3346. என்ற எண்ணுக்கு WhatsApp மெசேஜ் அனுப்பலாம்.


0 Comments