ரெய்கி வகுப்பு
ரெய்கி வகுப்பு
உடல் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
உடல் லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

மனிதனின் உடல்கள்

ரெய்கி மற்றும் மருத்துவம் பயில்வதற்கு முன்பாக மனிதன் என்றால் யார் என்று முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனிதன் என்பவன் நம் கண்களால் காணக்கூடிய பூதவுடல் மட்டுமே அல்ல. 4 உடல்களின் கலவையே மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். மனிதர்களிடம் நான்கு உடல்களைத் தாண்டி மேலும் சில விசயங்கள் இருந்தாலும் இந்த நான்கு உடல்கள்தான் மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்தையும் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கின்றன.

இந்த நான்கு உடல்களும் மனிதனின் ஆரோக்கியத்தையும் மன அமைதியையும் பாதுகாக்க தனது பங்கை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு உடலுக்கும் ஒரு தனி இயல்பு இருந்தாலும் இந்த நான்கு உடல்களும் ஆரோக்கியமாகவும் சமநிலையாக இருக்கும்போது மட்டுமே மனிதன் ஆரோக்கியமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ முடியும்.

(மனிதனின் 4 உடல்கள்)

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நான்கு உடல்களும் ஒன்றாகத்தான் செயல்படும். ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து, ஒன்றுக்கு ஒன்று உறுதுணையாகவும், ஒன்றுக்கு ஒன்று உதவியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்த நான்கு உடல்களில் ஒன்றினால் கூட மற்றதின் துணை இல்லாமல் சுயமாக செயல்பட முடியாது.

உதாரணத்திற்கு:
உடல் இருந்தும் உயிர் இல்லாவிட்டால் அதை மனிதன் என்று அழைப்பதில்லை பிணம் என்றே அழைக்கிறோம். உடலும் உயிரும் இருந்தும் புத்தி செயல்படவில்லையென்றால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் என்று அழைக்கிறோம். அனைத்தும் இருந்தும் ஆற்றல் இல்லாவிட்டால் நோய்வாய்ப்படுகிறார்.

ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும், மன அமைதியை பாதுகாக்கவும், சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழவும், இந்த நான்கு உடல்களையும் பாதுகாப்பதும், ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பதும், மிக முக்கியமாகும்.