ரெய்கி வகுப்பு
ரெய்கி வகுப்பு
குண்டலினி லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி
குண்டலினி லேபிளுடன் இடுகைகளைக் காண்பிக்கிறது. அனைத்து இடுகைகளையும் காண்பி

குண்டலினி சக்தி

குண்டலினி என்றவுடன் இந்து, சைவ மற்றும் பௌத்த மதங்களுடன் அதை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பார்கள். இது ஒரு தவறான செயலாகும். மனித உடலில் இருக்கும் கை, கால், தோல், இருதயம், சிறுநீரகங்களை போன்று குண்டலினியும் இறைவன் மனிதர்களுக்கு கொடுத்ததுதான். அது இந்துக்களாலோ, மனிதர்களாலோ உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல.

குண்டலினி சக்தி என்பது மனித உடலின் அடிப்படை ஆற்றலாகும். இந்த ஆற்றல் மனிதனின் முதுகெலும்பில், கீழே ஆக கடைசி எலும்பு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் பெரும்பாலும் பாம்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். அதற்கு காரணம் இந்த குண்டலினி சக்திதான். குண்டலினி சக்தி மனிதனின் உடலையும், மனதையும் சமப்படுத்துவதால், மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் குண்டலினியை குறிக்கும் பாம்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

குண்டலினியின் இருப்பிடம் மூலாதார சக்கரமாகும். சுருண்டு படுத்திருக்கும் ஒரு பாம்பின் வடிவில் குண்டலினி இருக்கும். மூலாதாரம் அசைய தொடங்கும் வரையில் அதை யாரும் உணர முடியாது. பாம்பும் அதே தன்மையை உடையதுதான். நிலையாக அசையாமல் இருக்கும் பாம்பை அறிந்துக் கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். உருவமும் இந்த தன்மைகளும் ஒத்து போவதனால் குண்டலினியை குறிக்க பாம்பின் வடிவத்தை பயன்படுத்தினார்கள் நம் முன்னோர்கள்.

ஆழமாக வாசிக்கும் போதோ, ஆழமாக சிந்திக்கும் போதோ, தியானத்தில் இருக்கும் போதோ, தொழுகை, வழிபாடுகள் நடத்தும் போதோ உங்களின் முதுகெலும்பின் வால் பகுதியை மென்மையாக தொட்டுப்பார்த்தால், அது உஷ்ணமாக இருப்பதை உணரலாம். காரணம் இவற்றைப் போன்ற செயல்களை செய்யும் போது மூலாதாரம் வீரியத்துடன் செயல்படும்.

சிலருக்கு அதிக நேரம் தியானம் செய்தாலோ, மந்திரங்களை ஜெபித்தாலோ, தொழுகை செய்தாலோ, யோகா செய்தாலோ, வழிபாடுகள் செய்தாலோ, சிந்தனை செய்தாலோ மலச்சிக்கல் அல்லது தலைவலி உண்டாகலாம். இதற்கும் காரணம் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் குண்டலினிதான். குண்டலினி அதிகப்படியான உஷ்ணம் அடையும் போது, உடலின் உஷ்ணம் அதிகரித்து தலைவலியோ, மலச்சிக்கலோ உண்டாகலாம். குண்டலினி உஷ்ணத்துடன் மற்ற சக்ராக்களுக்கு பரவும் போது மற்ற உறுப்புகளின் உஷ்ணமும் அதிகரிக்கலாம்.

தியானம் செய்வதின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று குண்டலினி ஆற்றலை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் சமப்படுத்துவதுமாகும். குண்டலினி ஒரு மாய வித்தையோ, மந்திர சக்தியோ அல்ல. உடலுக்கு தேவையான, சுவாசத்தை போன்று குண்டலினியும் ஒரு அடிப்படை ஆற்றலாகும். இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தும் எண்ணையைப் போன்று மனித உடலில் இது செயல்படுகிறது.

இந்த ஆற்றலின் ஆண் மற்றும் பெண் தன்மைகளை குறிப்பதற்காகவே சில வேளைகளில் இரண்டு பாம்புகளை குறியீடாக பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த ஆற்றல் மனிதனின் வாழ்க்கையில் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும், அனைத்து இடங்களிலும் செயல்புரிகிறது. குண்டலினி ஆற்றல் எவ்வளவு வீரியமாக இருக்கிறதோ, மனிதர்களின் வாழ்க்கை அவ்வளவு உயர்வாக இருக்கும். விலங்குகளுக்கும் குண்டலினி ஆற்றல் இருக்கும்.


(குண்டலினி ஆற்றலின் சின்னம்) 


குண்டலினி சக்தி

குண்டலினி என்றவுடன் இந்து, சைவ மற்றும் புத்த மதங்களுடன் அதை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பார்கள். இது ஒரு தவறான செயலாகும். மனித உடலில் இருக்கும் கை, கால், தோல், இருதயம், சிறுநீரகங்களை போன்று குண்டலினியும் இறைவன் மனிதர்களுக்கு கொடுத்ததுதான். அது ஒன்றும் இந்துக்களாலோ மனிதர்களாலோ உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல.

குண்டலினி சக்தி என்பது மனித உடலின் அடிப்படை ஆற்றலாகும். இந்த ஆற்றல் மனிதனின் முதுகெலும்பில், ஆக கீழே கடைசி எலும்பில் அமைந்துள்ளது. மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் பெரும்பாலும் பாம்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துவதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். அதற்கு காரணம் இந்த குண்டலினி சக்திதான். இந்த குண்டலினி சக்தி மனிதனின் உடலையும் மனதையும் சமப்படுத்துவதால், மருத்துவம் மற்றும் ஆன்மீகத்தில் குண்டலினியை குறிக்கும் பாம்பு சின்னத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

குண்டலினியின் இருப்பிடம் மூலாதார சக்கரமாகும். சுருண்டு படுத்திருக்கும் ஒரு பாம்பின் வடிவில் மூலாதாரம் இருக்கும். மூலாதாரம் அசைய தொடங்கும் வரையில் அதை யாரும் உணர முடியாது. பாம்பும் அதே தன்மையை உடையதுதான். நிலையாக அசையாமல் இருக்கும் பாம்பை அறிந்துக் கொள்வது மிக கடினம். உருவமும் இந்த தன்மையும் ஒத்து போவதனால் குண்டலினியை குறிக்க பாம்பின் வடிவத்தை பயன்படுத்தினார்கள் நம் முன்னோர்கள்.

ஆழமாக வாசிக்கும் போதோ, ஆழமாக சிந்திக்கும் போதோ, தியானத்தில் இருக்கும் போதோ, தொழுகை வழிப்பாடுகள் நடத்தும் போதோ உங்களின் முதுகெலும்பின் வால் பகுதியை மென்மையாக தொட்டுப்பார்த்தால், அது உஷ்ணமாக இருப்பதை உணரலாம். காரணம் இதுப் போன்ற செயல்களை செய்யும் போது மூலாதாரம் வீரியத்துடன் செயல்படும்.

சிலருக்கு அதிக நேரம் தியானம் செய்தாலோ, மந்திரங்களை ஜெபித்தாலோ, தொழுகை செய்தாலோ, யோகா செய்தாலோ, வழிப்பாடுகள் செய்தாலோ, சிந்தனை செய்தாலோ மலச்சிக்கல் அல்லது தலைவலி உண்டாகலாம். இதற்கு காரணம் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் குண்டலினிதான். குண்டலினி அதிகப்படியான உஷ்ணம் அடையும் போது, உடலின் உஷ்ணம் அதிகரித்து தலைவலியோ, மலச்சிக்கலோ உண்டாகலாம். குண்டலினி உஷ்ணத்துடன் மற்ற சக்கரங்களுக்கு பரவும் போது மற்ற உறுப்புகளும் சூடாகலாம்.

தியானம் செய்வதின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று இந்த குண்டலினி ஆற்றலை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் சமப்படுத்துவது. 

குண்டலினி ஒரு வித்தையோ, மந்திர சக்தி கொண்டதோ அல்ல. உடலுக்கு தேவையான, உஷ்ணத்தை, சுவாசத்தைப் போல குண்டலினியும் ஒரு அடிப்படை ஆற்றலாகும். வாகனங்களுக்கு ஊற்றும் கருப்பெண்ணையை போன்று செயல்படுகிறது. இந்த ஆற்றலின் ஆண் மாற்றும் பெண் என்று இரண்டு தன்மைகளை குறிப்பதற்காகவே சில வேளைகளில் இரண்டு பாம்புகள் படுகின்றன .

இந்த ஆற்றல் மனிதனின் வாழ்க்கையில் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும், அனைத்து இடங்களிலும் செயல்புரிகிறது. குண்டலினி ஆற்றல் எவ்வளவு உயர்வாக இருக்கிறதோ மனிதர்களின் வாழ்க்கையும் அவ்வளவு உயர்வாக இருக்கும். விலங்குகளுக்கும் குண்டலினி ஆற்றல் இருக்கும்.